Poslední turnaj:

08. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info Přihlášení
22. 10. QT Praha Info
05. 11. MR Praha Info

Liga Scrabble 2003

Koordinátorem ligy je Pavel Vojáček, e-mail pvojacek@email.cz, mobil 602 414 471.

Na schůzce kapitánů ligových družstev 22.2.2003 při příležitosti 2. QT v Praze se dospělo k následující dohodě:

Účastníci:

K turnaji se přihlásily tyto týmy:

ID  ZNAČKA  JMÉNO     MÍSTO
==================================================
001  AXO   AXON     Litoměřice
002  SIR   SIROTCI    Praha
003  PAR   PARNAS    Nové Město nad Metují
004  KAL   KALIŠNÍCI   Praha
005  OTA   OTAVA     Praha
006  POS   POŠKOLÁCI   Praha
007  PKU   PK      Praha
008  PAL   PALUBA    Praha
009  TAM   TÚZY A MÚZY  Praha
==================================================

Každé družstvo musí předat nejpozději do 23. února 2002 závaznou přihlášku k účasti v lize a zaplatit startovné, které činí 500 Kč za tým / ročník.

Přihláška může být poslána poštou na adresu ČAS nebo předána osobně členům výboru ČAS (např. během hracích dnů klubů Paluba nebo Kališníci.

Startovné je možné uhradit hotově členům výboru ČAS na prvním hracím dnu ligy.

Přihláška musí obsahovat dvě kontaktní adresy (nejlépe e-maily) pro zasílání propozic jednotlivých turnajů.

Pokud bude klub pořádat ligový turnaj, bylo by vhodné, kdyby obsahovala upřesnění místa konání turnaje, který bude tým pořádat (stačí uvést město, přesná adresa hrací místnosti bude součástí zmíněných propozic).

Přihláška musí být doplněna soupiskou hráčů.

Soupiska hráčů:

Na soupisce hráčů musejí být uvedeni nejméně čtyři hráči. Maximální počet hráčů není omezen. Jeden hráč musí být označen jako kapitán týmu, další jako jeho zástupce.

Pořadí hráčů, ve kterém jsou hráči na soupisce uvedeni, není závazné. Kapitán před zahájením každého zápasu předá organizátorovi hracího dne sestavu hráčů, jak budou hrát na jednotlivých stolech. Hráče na soupisku lze v průběhu sezóny přidávat. V takovém případě bude nový hráč připsán na konec soupisky.

Před zahájením každého turnaje budou platné soupisky předány hlavnímu organizátorovi turnaje a vyvěšeny. Pouze z těchto soupisek pak mohou kapitáni vybírat sestavy hráčů pro jednotlivá utkání daného dne.

Systém:

Liga 2003 bude sehrána ve formě čtyř turnajů ve čtyřech hracích dnech. Dva turnaje budou sehrány v Praze, jeden v Litoměřicích a jeden v Náchodě. Liga se bude hrát systémem každé družstvo s každým. Při 9 týmech sestává jedno ligové kolo z devíti kol turnajových, přičemž (vzhledem k lichému počtu družstev) každé družstvo bude mít v každém ligovém kole jeden volný los. Byla odsouhlasena čtyři ligová kola, což představuje pro jeden tým 32 zápasů za ročník (+ čtyři volné losy). Na každý hrací den tedy připadne jedno kompletní ligové kolo.

Podrobný rozpis všech čtyř turnajů

 • 1. ligový turnaj, neděle 23.2.2003, Praha, jídelna, školy v Mikulandské ulici
 • 2. ligový turnaj, neděle 22.6.2003, Litoměřice
 • 3. ligový turnaj, neděle 26.10.2003, Náchod
 • 4. ligový turnaj, neděle 9.11.2003, Praha, Tyršův dům

Utkání:

Utkání dvou družstev je složeno ze čtveřice partií. Na stole číslo jedna budou spolu hrát hráči uvedení v nahlášených sestavách na prvních místech, na stole dvě hráči uvedení na druhých místech atd.

Partie hrané na stolech č. 1 a 3 začíná hráč družstva, uvedeného v rozpisu jako první. Partie hrané na stolech č. 2 a 4 začíná hráč družstva uvedeného jako druhé.

Hráči spolu sehrají jednu partii. Vítězství se hodnotí jedním bodem, remíza polovinou. Tým, který získá nadpoloviční většinu těchto bodů, se stává vítězem utkání a získává dva body. Soupeř nezískává bod žádný. Při rovnosti bodů získávají oba týmy po jednom bodu.

Počty bodů za utkání se sčítají a podle jejich počtu se tým zařazuje do celkové tabulky. Pokud v tabulce bude více týmů se stejným počtem bodů za utkání, určuje se pořadí podle výsledků jejich vzájemných utkání takto:

Z výsledků vzájemných utkání těchto týmů se sestaví pomocná tabulka, v níž je prvotním kritériem pro pořadí počet bodů za utkání. Pokud toto kritérium nestačí k rozhodnutí o pořadí, přistupuje se k druhému kritériu, jímž je počet bodů za partie. Pokud ani podle tohoto kritéria nelze rozhodnout o pořadí, přistupuje se k třetímu kritériu, jímž je počet bodů uhraných v partiích. (Pozn.: pouze body uhrané, nikoli rozdíl!). Pokud ani třetí kritérium nepřinese rozhodnutí, pak se pořadí v tabulce stanoví losem.

Pro nasazování hráčů k jednotlivým stolům není závazné pořadí uvedené na soupisce. Kapitán vybere z hráčů uvedených na soupisce čtveřici, kterou hodlá postavit k nastávajícímu utkání a podle svého uvážení je nasadí na jednotlivé stoly. Kapitán smí nominovat pouze hráče, kteří jsou fyzicky přítomni v hrací místnosti.

Pokud kapitán nemůže postavit celou čtveřici hráčů, ale jen menší počet, sdružují se tito hráči tak, aby obsadili přední stoly bez mezer. Na stolech, kde družstvo nemá žádného hráče, prohrává kontumačně 0:200.

Ceny:

Vítěz ligy obdrží putovní pohár, první tři týmy medaile (medaili dostane každý hráč, který za družstvo aspoň jednou nastoupil).

Výbor ČAS

 1. března 2003