Poslední turnaj:

08. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info Přihlášení
22. 10. QT Praha Info
05. 11. MR Praha Info

Liga Scrabble 2002

Na schůzce kapitánů ligových družstev při příležitosti 1. QT v Praze se dospělo k následující dohodě:

Účastníci:

K turnaji se zatím přihlásily tyto týmy:

ID  ZNAČKA  JMÉNO     MÍSTO
==================================================
001  AXO   AXON     Litoměřice
002  KAL   KALIŠNÍCI   Praha
003  OTA   OTAVA     Praha
004  PAL   PALUBA    Praha
005  PKU   PK      Praha
006  POS   POŠKOLÁCI   Praha
007  SIR   SIROTCI    Praha
008  TAM   TÚZY A MÚZY  Praha
009  VYC   VÝCHODOČEŠI  Nové Město nad Metují
010  ZDA   ZĎASI     Praha
==================================================

Každé družstvo musí předat nejpozději do 5. dubna 2002 závaznou přihlášku k účasti v lize a zaplatit startovné, které činí 500 Kč za tým / ročník.

Přihláška může být poslána poštou na adresu ČAS nebo předána osobně členům výboru ČAS (např. během hracích dnů klubů Paluba nebo Kališníci. Startovné je možné uhradit hotově členům výboru ČAS nebo poštovní poukázkou na adresu ČAS nebo bezhotovostním převodem či vkladem na účet ČAS (momentálně (březen 2002) jsme bez účtu, proto prosíme použijte účtu číslo 2661622068, specifický symbol 7485, vedený u České spořitelny (směr. kód peněžního ústavu 0800), majitel účtu Petr Kuča). Jako variabilní symbol napište identifikační číslo Vašeho ligového týmu uvedené v tabulce.

Přihláška musí obsahovat dvě kontaktní adresy (nejlépe e-maily) pro zasílání propozic jednotlivých turnajů. Pokud bude klub pořádat ligový turnaj, bylo by vhodné, kdyby obsahovala upřesnění místa konání turnaje, který bude tým pořádat (stačí uvést město, přesná adresa hrací místnosti bude součástí zmíněných propozic).

Přihláška musí být doplněna soupiskou hráčů.

Soupiska hráčů:

Na soupisce hráčů musejí být uvedeni nejméně čtyři hráči. Maximální počet hráčů není omezen. Jeden hráč musí být označen jako kapitán týmu, další jako jeho zástupce.

Pořadí hráčů, ve kterém jsou hráči na soupisce uvedeni, je pro celý ročník závazné a nelze je v žádném případě měnit ani v průběhu turnaje, ani v průběhu sezóny. Hráče na soupisku lze v průběhu sezóny přidávat. V takovém případě bude nový hráč připsán na konec soupisky.

Před zahájením každého turnaje budou platné soupisky předány hlavnímu organizátorovi turnaje a vyvěšeny. Pouze z těchto soupisek pak mohou kapitáni vybírat sestavy hráčů pro jednotlivá utkání daného dne.

Systém:

Liga 2002 bude sehrána ve formě čtyř turnajů ve čtyřech hracích dnech. Dva turnaje budou sehrány v Praze a dva mimo Prahu. Zatím se zdá, že oba budou uspořádány ve východních Čechách. (To však neznamená, že by bylo apriorně znemožněno jinému klubu, např. litoměřickému, v uspořádání ligového turnaje - jsme přesvědčeni, že v takovém případě by jistě byla domluva s východočeskými organizátory možná.)

Liga se bude hrát systémem každé družstvo s každým. Při 10 týmech sestává jedno ligové kolo z devíti kol turnajových. Je zřetelně nemyslitelné sehrát v jednom dni celé jedno ligové kolo. Proto spolu družstva nebudou hrát za ligový ročník čtyřikrát, ale pouze třikrát, což představuje pro jeden tým 27 zápasů za ročník. Pak budou první tři turnaje sedmikolové a čtvrtý šestikolový (doplněný vyhlášením vítězů a předáním cen).

Podrobný rozpis všech čtyř turnajů bude zveřejněn na prvním turnaji.

Termíny:

 • 1. ligový turnaj neděle 14.4.2002 od 9:00 Praha, Tyršův dům, P2
 • 2. ligový turnaj neděle 9.6.2002 Litoměřice
 • 3. ligový turnaj asi září Praha
 • 4. ligový turnaj neděle 6.10.2002 Náchod

Utkání:

Utkání dvou družstev je složeno ze čtveřice partií. Na stole číslo jedna budou spolu hrát hráči uvedení v nahlášených sestavách na prvních místech, na stole dvě hráči uvedení na druhých místech atd. Partie hrané na stolech č. 1 a 3 začíná hráč družstva, uvedeného v rozpisu jako první. Partie hrané na stolech č. 2 a 4 začíná hráč družstva uvedeného jako druhé.

Hráči spolu sehrají jednu partii. Vítězství se hodnotí jedním bodem, remíza polovinou. Tým, který získá nadpoloviční většinu těchto bodů, se stává vítězem utkání a získává dva body. Soupeř nezískává bod žádný. Při rovnosti bodů získávají oba týmy po jednom bodu.

Počty bodů za utkání se sčítají a podle jejich počtu se tým zařazuje do celkové tabulky. Pokud v tabulce bude více týmů se stejným počtem bodů za utkání, určuje se pořadí podle výsledků jejich vzájemných utkání takto: Z výsledků vzájemných utkání těchto týmů se sestaví pomocná tabulka, v níž je prvotním kritériem pro pořadí počet bodů za utkání. Pokud toto kritérium nestačí k rozhodnutí o pořadí, přistupuje se k druhému kritériu, jímž je počet bodů za partie. Pokud ani podle tohoto kritéria nelze rozhodnout o pořadí, přistupuje se k třetímu kritériu, jímž je počet bodů uhraných v partiích. (Pozn.: pouze body uhrané, nikoli rozdíl!). Pokud ani třetí kritérium nepřinese rozhodnutí, pak se pořadí v tabulce stanoví losem.

Pro nasazování hráčů k jednotlivým stolům je závazné pořadí uvedené na soupisce. Kapitán vybere z hráčů uvedených na soupisce čtveřici, kterou hodlá postavit k nastávajícímu utkání. Pořadí hráčů v této sestavě musí odpovídat pořadí na soupisce - hráče je možno vypouštět, ale nikoli přehazovat, takže lze např. postavit čtveřice 1 - 2 - 3 - 4, 1 - 4 - 6 - 7 nebo 2 - 3 - 4 - 5, ale nikoli 2 - 1 - 3 - 4. Kapitán smí nominovat pouze hráče, kteří jsou fyzicky přítomni v hrací místnosti. Pokud kapitán nemůže postavit celou čtveřici hráčů, ale jen menší počet, sdružují se tito hráči tak, aby obsadili přední stoly bez mezer. Na stolech, kde družstvo nemá žádného hráče, prohrává kontumačně 0:200.

Ceny:

Vítěz ligy obdrží putovní pohár, první tři týmy medaile (medaili dostane každý hráč, který za družstvo aspoň jednou nastoupil).