27. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
24. 08. QT Třinec Info
25. 08. T Třinec Info

Doplňkové kritérium TurČAS

TurČAS je veličina, kterou lze pro každého hráče vypočítat z výsledků partií na scrabblovém turnaji a kterou lze následně použít jako doplňkové kritérium pro stanovení pořadí hráčů, kteří mají stejný počet výher. Toto kritérium zavedl Výbor ČAS za vydatné pomoci Petra Kaňovského po ročním používání [[Brightwellova|pravidla/kriteria/brightwell]] a rok předtím [[Buchholzova kritéria|pravidla/kriteria/buchholz]]. Nové kritérium je rozšířením obou předchozích a bere v úvahu počet výher soupeřů, součet bodů uhraných v partiích, rozdíl skóre v sehraných partiích a výhodu začínajícího hráče.


TurČAS = A / Kol * Buchholz + B * AbsSkore + C * RelSkore + D * Zacinani

Jednotlivé členy mají následující význam:

Kol
Počet kol turnaje.
Buchholz
Součet bodů, které za své výhry získali všichni soupeři daného hráče (včetně výsledku partie, kterou sehráli s ním). Za výhru přispěje soupeř jedním bodem, za remízu polovinou bodu, za prohru ničím. Odlišná pravidla platí, pokud se soupeř nezúčastnil všech kol turnaje, nebo pokud jde o fiktivního soupeře lichého hráče. Podrobnosti viz popis [[Buchholze|pravidla/kriteria/buchholz]].
AbsSkore
Součet bodů, které daný hráč uhrál ve všech svých partiích (jde o skóre za slova, ne o body za partie).
RelSkore
Totéž jako AbsSkore, snížené o body, které v těchto partiích uhráli soupeři.
Zacinani
Počet partií, ve kterých daný hráč nezačínal, mínus počet partií, ve kterých začínal. Na konci turnaje vedeného švýcarským systémem by pro všechny hráče mělo toto číslo být -1, 0 nebo +1.
A, B, C, D
Koeficienty, které převádějí výše uvedené složky do stejné škály, aby byly vzájemně porovnatelné a bylo možné je kombinovat. Jsou voleny tak, aby v průměrné partii mělo absolutní skóre stejnou váhu jako relativní skóre a jejich kombinace aby měla stejnou váhu jako Buchholz (vychází se ze statistiky již sehraných partií a z průměrného skóre v těchto partiích). D je pak voleno tak, aby kompenzovalo statisticky zjištěnou výhodu začínajícího hráče. Protože výpočet koeficientů závisí na výsledcích partií sehraných v minulosti, mění se koeficienty každý rok, zpravidla přes mistrovstvím republiky.
OdABCD
11. listopadu 2000539.01
11. listopadu 2001583.812.88120.9
26. října 2002612.512.60221.5
29. listopadu 2003618.112.68221.1
27. listopadu 2004649.612.71527.3
26. listopadu 2005660.612.44021.7
25. listopadu 2006665.012.57326.5
24. února 2008680.612.80732.1
13. listopadu 2010680.112.94635.9
26. listopadu 2011680.812.72729.3
17. listopadu 2012670.612.55222.5
16. listopadu 2013681.212.98240.0
15. listopadu 2014672.912.83630.4
21. listopadu 2015676.212.90335.9
29. října 2016676.612.69634.7
25. listopadu 2017674.812.68128.7
17. listopadu 2018669.712.77334.3
4. listopadu 2023671.712.90824.2