26. 09. T Třinec Info
03. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info
17. 10. QT Přerov Info

Usnesení sněmu ČAS

9. ledna 2016, Praha, Klub deskových her Paluba

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2015
 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2015
 • plán rozpočtu na rok 2016
 • systém soutěží 2016

  Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o jednáních se sponzory
 • bere na vědomí změny v Novexu
 • dává výboru za úkol prověřit a upravit stanovy s ohledem na nový Občanský zákoník

Sněm zvolil nový pětičlenný výbor ve složení:

 • předseda: Pavel Vojáček, 25.5.1964, bydl. Gorkého 155, Říčany
 • místopředseda: Zbyněk Burda, 12.11.1964, bydl. Třebechovice pod Orebem
 • jednatel: Petr Kuča, 28.10.1954, bydl. Zavadilova 1865, Praha 6
 • hospodářka: Barbora Hrůzová, 31.3.1962 Brno, bydl. Praha 6, Mládeže 20
 • člen výboru: Marek Lašťovka, 24.8.1968, bydl. Nad Pazdernou, Dolní Břežany

Jako náhradník byla zvolena Radana Williamsová

Usnesení vypracoval:

 • Pavel Vojáček  

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ověřil:

 • Petr Kuča