01. 06. QT Hradec Králové Info Přihlášení Přihlásit
02. 06. LIGA Hradec Králové Info
22. 06. QT Kroměříž Info Přihlášení

Usnesení sněmu ČAS

9. ledna 2016, Praha, Klub deskových her Paluba

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2015
 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2015
 • plán rozpočtu na rok 2016
 • systém soutěží 2016

  Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o jednáních se sponzory
 • bere na vědomí změny v Novexu
 • dává výboru za úkol prověřit a upravit stanovy s ohledem na nový Občanský zákoník

Sněm zvolil nový pětičlenný výbor ve složení:

 • předseda: Pavel Vojáček, 25.5.1964, bydl. Gorkého 155, Říčany
 • místopředseda: Zbyněk Burda, 12.11.1964, bydl. Třebechovice pod Orebem
 • jednatel: Petr Kuča, 28.10.1954, bydl. Zavadilova 1865, Praha 6
 • hospodářka: Barbora Hrůzová, 31.3.1962 Brno, bydl. Praha 6, Mládeže 20
 • člen výboru: Marek Lašťovka, 24.8.1968, bydl. Nad Pazdernou, Dolní Břežany

Jako náhradník byla zvolena Radana Williamsová

Usnesení vypracoval:

 • Pavel Vojáček  

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ověřil:

 • Petr Kuča