01. 06. QT Hradec Králové Info Přihlášení Přihlásit
02. 06. LIGA Hradec Králové Info
22. 06. QT Kroměříž Info Přihlášení

Usnesení sněmu ČAS

10. ledna 2015, Praha, Klub deskových her Paluba

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2014
 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2014
 • plán rozpočtu na rok 2015
 • systém soutěží 2015
 • nový název asociace ve znění Česká asociace scrabble, z.s.
 • zavedení kompenzace pro pořadatele nebo rozhodčího turnajů ve výši průměrnéhopočtu kvalifikačních bodů ze všech hráčem odehraných turnajů v daném soutěžním roce. Na jednom turnaji může být udělena max. jedna kompenzace a jeden hráč může dostat max. dvě kompenzace za kvalifikaci
 • novou výši odměny pro správce stránek ve výši 6 tis. Kč,- ročně.   Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o jednáních se sponzory

 • bere na vědomí změny v Novexu
 • dává výboru za úkol prověřit a upravit stanovy s ohledem na nový Občanský zákoník

Hlasování:

 • Pro: 17
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

Vypracoval: Pavel Vojáček Ověřil: František Růžička