26. 09. T Třinec Info
03. 10. QT Soběsuky (u Kroměříže) Info
17. 10. QT Přerov Info

Usnesení sněmu ČAS

10. ledna 2015, Praha, Klub deskových her Paluba

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2014
 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2014
 • plán rozpočtu na rok 2015
 • systém soutěží 2015
 • nový název asociace ve znění Česká asociace scrabble, z.s.
 • zavedení kompenzace pro pořadatele nebo rozhodčího turnajů ve výši průměrnéhopočtu kvalifikačních bodů ze všech hráčem odehraných turnajů v daném soutěžním roce. Na jednom turnaji může být udělena max. jedna kompenzace a jeden hráč může dostat max. dvě kompenzace za kvalifikaci
 • novou výši odměny pro správce stránek ve výši 6 tis. Kč,- ročně.   Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o jednáních se sponzory

 • bere na vědomí změny v Novexu
 • dává výboru za úkol prověřit a upravit stanovy s ohledem na nový Občanský zákoník

Hlasování:

 • Pro: 17
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

Vypracoval: Pavel Vojáček Ověřil: František Růžička