Error

Interní chyba serveru (500)

Došlo k výpadku na straně serveru

Možné příčiny:

  • probíhá úprava stránky, v takovém případě výpadek stránky potrvá maximálně několik málo minut.
  • server je přetížen
  • programátor stránky udělal chybu

Pokud by se Vám zdálo, že chyba zůstává příliš dlouho neopravena, kontaktuje správce na e-mail Tomas.Kuca@matfyz.cz