Zkušenosti s pořádáním turnajů v opisovaném scrabblu

Pořádat nekorespondenční turnaj v opisovaném scrabblu není jednoduché, protože je nutné v krátkém čase vyhodnotit tahy mnoha hráčů a zkontrolovat, zda vymysleli platné tahy a spočítali si správně body (případně je spočítat za ně).

Na Palubě jsme od února 2000 do března 2001 uspořádali 33 turnajů, vesměs pro méně než 10 hráčů (jen jednou počet hráčů dosáhl 14). Turnaje byly většinou omezeny na 15 tahů, protože sloužily pouze jako náplň času, než se sejdou všichni hráči a bude se moct začít hrát normální scrabble. V předcházejících letech jsme pořádali jeden až dva takové turnaje ročně a vyhodnocovali jsme je ručně; kontrola hráči vypočítaných bodů byla spíše namátková, čas na tah musel být alespoň 3 minuty a zvládnout celé kolo za kratší dobu než 5 minut bylo skoro vyloučeno.

Turnaje od loňského února byly zpočátku vedeny taky ručně, ale výsledky byly jen předběžné, body byly vyhodnocovány doma na počítači a sdělovány hráčům o týden později. Na takové vedení turnajů jsem stačil sám a ještě jsem se stihnul účastnit hry; zpoždění nastalo pouze v případě, že bylo potřeba nejlepší slovo ověřovat ve slovníku. Časově náročné bylo zato vyhodnocování doma (minimálně hodina času na těch pár hráčů a 15 tahů).

Od jara 2000 jsme začali turnaje vyhodnocovat přímo na Palubě. Čas na tah byl už 2 minuty, na vedení turnaje byli potřeba dva lidé: jeden losoval písmena, obsluhoval tabuli se stavem desky a vybíral lístečky, já jsem lístečky opisoval do počítače. Hrát už jsem při tom nemohl, ale zato jsem stíhal obsluhovat program Wordmaster a dodávat do soutěže jeho tahy (obvykle nejlepší). Na vyhodnocování jsem používal tzv. aktivní partiář v Microsoft Excelu 97, kde jsem měl naprogramovaná makra pro kontrolu bodů, výběr tahu položeného na desku atd. (program neobsahoval žádný slovník, kontroloval pouze polohu, použitá písmena apod.). Tento aktivní partiář je volně k dispozici, zadávání je však v lecčems nepohodlné a přepočítávání trvá i na slušnějších počítačích, natož na palubní 486-ce nezanedbatelně dlouho.

Turnaj na sněmu ČAS 2001 byl první turnaj pro větší počet hráčů (38), který jsem pořádal. Úplně jsem pro něj přeprogramoval vyhodnocovací program, přenesl jsem ho do Microsoft Accessu 2000, odstranil jsem některé nepohodlnosti (např. nutnost zadávat slova velkými písmeny), z principu se vše zrychlilo (věci závisející na nově zadaném tahu se přepočítávají jen jednou, ne pokaždé celá tabulka najednou jako v Excelu). Accessovská databáze navíc obsahuje Vetešníkův slovník slov do 5 písmen a může tedy kontrolovat i jejich přípustnost. Tahy lze zadávat i na přeskáčku (nemusí být seřazeny podle hráčů), jména hráčů však stačí zadat zkratkou nebo číslem hráče. 5 nejlepších tahů kola se automaticky umístí na tlačítka, kterými je možno tento tah snadno zadat u dalších hráčů. Z toho plyne i vhodný způsob zadávání: pomocník seřadí lístečky podle počtu bodů, aby se nestalo, že tah, který položilo mnoho hráčů, bude příliš brzy vytlačen z tlačítek lepšími tahy.

Tím se dostávám k počtu organizátorů a ke způsobu rozdělení jejich práce. Měli jsme asi 5 pomocníků, kteří měli stoly s hráči rozděleny na sektory. Po vypršení času (opět 3 minuty) hráči zvedli ruce nad hlavu a každý rozhodčí bleskurychle vybral lístečky s tahy ve svém sektoru. Tyto lístečky pak roztřídili, vyřadili všechny, na kterých bylo škrtáno nebo chyběl některý údaj, zkontrolovali v pramenech podezřelá slova delší než 5 písmen. Důležitou součástí vybavení bylo asi 5 krabiček na lístečky vyřazené, zpracované, k nadiktování, ke kontrole ve slovníku apod. A kancelářské sponky na secvaknutí zpracovaných i vyřazených lístečků po každém kole.

3 další organizátoři měli speciální funkce: diktátor, datel a tabulátor. První dva prakticky po celou hru zadávali tahy do počítače a o nic jiného se nestarali. Poslední obsluhoval desku, vyhlašoval vylosovaná písmena, spouštěl hodiny a vůbec řídil hru.

Průběh hry jsme měli předlosovaný, tj. písmena byla vylosována předem a nejlepší tahy odhadnuty počítačem. Bohužel jsme měli program se starým slovníkem, takže hráči často vymysleli lepší tahy, ale byli předem upozorněni, že v takovém případě na desku položíme slovo připravené počítačem. Hra tím pádem odsýpala, tabulátor byl prakticky nezávislý na práci výběrčích i posádky počítače, za 2 hodiny se stihlo 22 kol (celá předlosovaná partie jich měla 30). U počítače jsme ale museli datlovat ve vražedném tempu — přes 50 hráčů už bychom asi nezvládli. I někteří hráči si posteskli, že by ocenili aspoň jednu pauzu na oddech v průběhu turnaje.

Dovedu si představit i opačnou strategii, že bychom vždy vybrali opravdu nejlepší tah a vylosovali nová písmena na místě (nejlépe přímo v Accessu, ale ten na to zatím není naprogramován). Odhaduju zpoždění (= oddechový čas pro hráče) nejméně 2 minuty na tah, protože nejlepší tahy by musely být leckdy ověřovány ve slovníku, avšak zase bychom měli víc času i na datlování předcházejících tahů. Na ověření nejlepšího tahu by však nebylo potřeba (narozdíl od excelovského aktivního partiáře) mít zadané celé předchozí kolo, stačil by nejlepší tah předchozího kola. Databáze se vyrovná s tahy zadanými na přeskáčku.

Na konci jsem vytisknul pod číslem hráče všechny jeho tahy, aby mohl protestovat, pokud jsme mu něco zadali špatně nebo vůbec. Současně hráči mohli protestovat proti slovům ostatních (první protesty vyřizoval datlovací tým, druhé tým výběrčích-třídičů). Považuju však za rozumný návrh jednoho z hráčů, že pro protesty druhého druhu by bylo účelnější vytisknout zvlášť seznam všech slov delších než 5 písmen ze všech tahů. Výtisky byly každopádně udělány tak, aby hráči nemohli poznat celkové pořadí. To bylo vytisknuto a vyhlášeno teprve po vyřešení všech protestů.

Databázovou aplikaci pro Access na požádání rád poskytnu i dalším organizátorům turnajů. Můžete si ji stáhnout zde, ale pozor, má přes 1,5 MB (na vzor je v ní zadán turnaj ze 7.4.2001). Do budoucna předpokládám, že by se mohlo podařit spojit dva počítače paralelním kabelem a posadit k nim dva diktátorsko-datlovací týmy, které by zapisovaly do téže databáze. Tím by se mohl počet účastníků ještě zvýšit. Access by se s tím teoreticky měl vyrovnat; pokud to ale spadne, bude to nejspíš průšvih, který už nerozchodíme.

K dispozici jsou také formuláře na lístečky na zápis tahu, partiáře pro hráče a organizační pravidla - hrací řád, který jsem vyhlásil.

Praha, 9.4.2001

Dan Zeman