Pravidla opisovaného scrabblu

(To podstatné z nich najdete i v brožurkách prodávaných s hracími sadami Scrabble.)

  1. Písmena se losují centrálně a jsou pro všechny hráče stejná.
  2. Každý hráč se snaží sám za sebe vytvořit co nejlepší slovo. Všichni na to mají stejný čas. Po uplynutí lhůty odevzdají rozhodčímu lísteček se svým slovem, jeho umístěním, směrem a správně vypočítaným bodovým ohodnocením. Pokud sestavili více slov, rozhoduje umístění a směr slova, které obsahuje všechny nově položené kameny (hlavní slovo). Byl-li položen jen jeden kámen, hráč si může vybrat, které slovo považuje za hlavní.
  3. Rozhodčí vybere nejlepší tah a položí ho na desku. Nejlepší je tah, za který náleží nejvíce bodů. Jestliže dva tahy získaly stejný počet bodů, dá se přednost tomu, jehož hlavní slovo je dříve v abecedě. Šlo-li o dvě shodná slova, která se lišila pouze svým umístěním, dá se přednost tomu, které začíná blíže k hornímu okraji hracího plánu, a pokud obě začínají ve stejném řádku, vezme se to, které začíná blíže k levému okraji. Jestliže obě slova začínají na stejném poli, zvítězí slovo položené vodorovně.
  4. Každý hráč však obdrží body za tah, který vymyslel on sám. Rozhodčí vyřadí nemožné tahy včetně nepřípustných slov a zkontrolují spočítané body. Pokud si hráč napsal více bodů, nedostane žádný bod. Pokud si napsal méně bodů, dostane, co si napsal. (Přestože rozhodčí body kontroluje, je nutné, aby si je všichni hráči počítali, kvůli rychlejšímu nalezení nejlepšího tahu.)
  5. V prvních patnácti tazích platí pravidlo, že každý zásobník musí obsahovat nejméně dvě souhlásky a nejméně dvě samohlásky. Od šestnáctého tahu se tento požadavek redukuje na jednu souhlásku a jednu samohlásku. Prázdný kámen se počítá zároveň jako souhláska i samohláska. Pokud není po některém losování podmínka splněna, rozhodčí vrátí všech sedm kamenů do sáčku a vylosuje znovu celý zásobník.
  6. Hra pokračuje, dokud není vylosováno a použito všech sto kamenů, nebo dokud nejsou spotřebovány potřebné samohlásky, resp. souhlásky. Vítězem je hráč, který dosáhne nejvyššího počtu bodů.

© 2001 Česká asociace Scrabble