Seznam všech názvů zvětšených a zmenšených tónů

Podle stávajících Pramenů jsou za přípustná slova považovány všechny (vícepísmenné) názvy základních, zvětšených, zmenšených, dvojzvětšených i dvojzmenšených tónů, s výjimkou aisis, asas a eisis. Sněm přijal jako přípustné i názvy tónů aisis, asas a eisis.

Poznámka: Seznam neuvádí názvy základních tónů, protože se kryjí s názvy písmen české abecedy, které jsou vyjmenovány ve zvláštním seznamu.

Zmenšené tóny: ces, des, es, fes, ges, as, hes

Zvětšené tóny: cis, dis, eis, fis, gis, ais, his

Dvojzmenšené tóny: ceses, deses, eses, feses, geses, asas, heses

Dvojzvětšené tóny: cisis, disis, eisis, fisis, gisis, aisis, hisis

Solmizační slabiky: do, re, mi, fa, sol, la, si


(c) 2000 Česká asociace Scrabble