Seznam všech přípustných názvů písmen řecké abecedy

Množná čísla jsou povolena pouze u čtyř tučně vytištěných názvů. Sněm rozhodl, že ostatní názvy budou považovány za nesklonné. Poznámka: tím samozřejmě není vyloučeno, že některá zde uvedená slova mají množné číslo v jiném významu než jako název písmene, např. delty.

Upozornění: Seznam nadále neobsahuje název písmene mí ve variantě , uváděný před Sněmem v některých verzích Přehledu dvoupísmenných a třípísmenných výrazů.

Názvy písmen jsou řazeny abecedně podle písmen, nikoli podle znění názvů.

Slova, která do 31.12.1999 nebyla povolena, jsou podtržena.

alfa, beta, gama, delta, epsilon, epsílon, dzéta, zéta, éta, théta, théty, jota, joty, kappa, lambda, , , ksí, omikron, omikrony, pí, , sigma, tau, ypsilon, ypsilony, , chí, psí, omega


(c) 2000 Česká asociace Scrabble