Seznam všech přípustných názvů písmen české abecedy

Seznam neobsahuje názvy písmen, které by stejně podle pravidel byly vyloučeny, tj. jednopísmenné (např. á) a takové, které se skládají z více slov (např. dvojité vé, dlouhé á). S výjimkou ypsilonu jsou názvy českých písmen nesklonná podstatná jména, od nichž nelze tvořit množné číslo.

Názvy písmen jsou řazeny abecedně podle písmen, nikoli podle znění názvů.

Slova, která do 31.12.1999 nebyla povolena, jsou podtržena.

bé, cé, čé, dé, ďé, ije, ef, gé, há, ch, chá, jé, ká, el, em, en, eň, pé, kvé, er, eř, es, eš, té, ťé, vé, iks, ypsilon, ypsilony, zet, žet


(c) 2000 Česká asociace Scrabble