13. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
07. 09. T Třinec Info
14. 09. QT Brno Info Přihlášení

Kontaktní opisovaný scrabble

Hraje se ve trojicích, které jsou nalosovány buď náhodně nebo podle žebříčkového koeficientu. Počet kol se řídí počtem hráčů nebo vymezeným časem, každé kolo se hraje na 6 tahů, 1 tah na 2 minuty. V každé partii se nalosuje sedm písmen podle pravidel opisovaného scrabblu, tj min. 2 souhlásky a 2 samohlásky. Při losování písmen se hráči střídají podle nasazení. Během 2 minut musí hráči zapsat slovo, souřadnice, body a součet. Vyřeší se případné námitky a na desku se položí nejlepší platný tah. Po šesti tazích se určí pořadí: nejlepší hráč dostane 3 body, druhý 2. a poslední 1 bod Podle aktuálního pořadí se rozlosuje další kolo.

Celkovým vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem bodů za pořadí, v případě rovnosti rozhodne modifikovaný TurČAS.