26. 10. QT Praha Info Přihlášení Přihlásit
27. 10. MR2 Praha Info Přihlášení Přihlásit
23. 11. MR Praha Info

úchyt

Přidat příspěvek
Předmět: Úchty

Dobrý den,
podobné názory už se řešily před více než 10 i více roky. Přijde někdo, komu soupeř nedovolil položit nějaké slovo, a chce ho za každou cenu doplnit do slovníku Novex. Tak se totiž oficiální scrablový slovníku České asociace scrabblu jmenuje.
Ale já se ptám proč? Před více jak 15 roky byla vytvořena Pravidla přípustnosti slov ČAS. Za zdrojové slovníky tzv. Prameny byla vybrána omezená skupina českých slovníků a některých knih – jejich seznam je součástí Pravidel přípustnosti. Bylo to proto, protože to bylo nutné. Musely to být papírové zdroje, které byly k dostání a které si mohl skoro každý pořídit (když chtěl). A z nich byl vytvořen Novex. Jsou v něm pouze slova, která jsou jako heslová slova v Pramenech a od nich odvozené a vytvořené tvary podle zásad a způsoby, které jsou definovány v Pravidlech přípustnosti. Takto je vytvořena uzavřená množina slov, které slovník tvoří. A nikdo nemá právo do slovníku podle své libovůle doplnit nějaké slovo, o kterém se domnívá, že v Novexu chybí. Ani jeho autor, ani výbor ČAS, zkrátka nikdo.
Existují 2 způsoby, jak uvedený stav změnit, i když ve skutečnosti to je způsob pouze jeden: změnit Pravidla přípustnosti a buď rozšířit Prameny o nějaký další Pramen, anebo vytvořit úplně jiný slovník na základě úplně jiných Pramenů. Ten, kdo by to chtěl udělat, musel by nejdříve přesvědčit sněm ČAS ke změně Pravidel přípustnosti. Ale to je pouze změna Pravidel. Ta sama žádný slovník nevytvoří. A proto kdysi sněm ČAS přijal rozhodnutí, že ten, kdo změnu Pravidel vyvolá, musí vytvořit ucelenou množinu slov a jejich tvarů, které navrhovaná změna vyvolá. Paní Ivana píše “měl by se vyvíjet slovník” a “měla by se zamyslet Asociace”. ČAS však nemá žádnou skupinu pracovníků, která by něco takového realizovala, a tak je to na navrhovateli. A musí to být kompletní a správně. A samo se to neudělá…
Já, jako spoluator Novexu, už scrabble nehraji a určitě žádnou takovou změnu zapracovávat nebudu.
Co se týká stránek Akademie věd ČR – už mnohokrát jsme se přesvědčili, že i na jejich stránkách je spousta nesmyslů. Zamyslete se, Ivano, jak takové stránky fungují: autoři se je stále snaží vylepšovat a mění je. Jen oni vědí, co na svých stránkách mají. A to my nemáme, jak zjistit. A navíc máme svoje Pravidla, s nimiž mohou být jejich stránky přímo v rozporu.
Takže úchyty, hrošíci, parkovné a podobná slova mají smůlu. V Novexu pro ně není místo.
Mimochodem – ve slovníku je slovo “úchytka”.

Autor: Vetešník | 16.02.2019 22:26 | Reagovat
Předmět: Úchyt

Dobrý den.
Nechtěla jsem se tím dál zabývat, ale nedá mi to.

Na následující straně provozované Akadeemií věd ČR se sovo “úchyt” vyskytuje:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C3%BAchyt
– jedná se o Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Je slovo úchyt uvedeno jako podstatné jmno rodu mužského neživotného, příklady: Když zmáčkneš tlačítko, zadní sedadlo se uvolní z úchytů a sjede po kolejničkách dopředu.

https://www.pravidla.cz/hledej/?qr=%FAchyt
- jedná se o web Pravidla.cz – pravidla českého pravopisu
SLOVNÍ TVARY: úchyt ~ úchyte ~ úchytech ~ úchytem ~ úchytu ~ úchytům ~ úchyty

Ke slovu úchať – uvádím to , abych vzala v úvahu všechny možnosti.
Ano – měla jsem na mysli slovo “uchať” s krátkým u,
http://scrabble.hrejsi.cz/pravidla/blex.htm – v tomto slovníku se uchať překvapivě vyskytuje.

Slovník spisovného jazyka českéo našel jen slovo slovo uchatiti –
uchatiti ned. (3. mn. -í) ker. přidělávat ucha k hrncům n. k jiným nádobám
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=uchatiti&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no

Závěr:
Slovo úchyt patří mezi běžně používaná spisovná česká slova, slovo uchať a ani uchatiti jsem za celý svůj život ani jednou neslyšela ani nečetla, a “přidělávání uch k hrncům”, jak jsem vyčetla ve slovníku, není běžná činnost v 21. století.

Myslím, že čestina se vyvíjí a měl by se vyvíjet i slovník scrable. Zařadit nová slova a vyškrtnou slova zastaralá a neužívaná. A když i web provozovaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR (tedy žádná zájmová organizace, ale důvěryhodná státní organizace zabývající se jazykem) toto slovo zná a řadí je mezi běžná spisovná česká slova, měla by se také Asociace srble zamyslet nad tím, zda není na čase opět aktualizovat slovník.
Dále vzhledem k možnostem, jež nám poskytuje internet, bych považovala za vhodné doplnit prameny i na prameny internetové, všeobecně dostupné, provozované jazykovědnými organizacemi, jako je např. Ústav pro jazyk český.
S pozdravem
Ivana

Autor: Ivana | 16.02.2019 15:14 | Reagovat
Předmět: Re: úchyt

Řekl bych, že Ivana měla na mysli "uchať ", což je rozkaz od slovesa uchatiti
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=uchatiti&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no

Úchyt zřejmě nebyl v době vydání jak SSJČ (1971), tak SSČ (2005) příliš málo používaný, takže se do nich nedostal, a zároveň pro Slovník neologismů nebyl dost neologismem, takže není ani tam. Není to jediné takové slovo (hrošík by mohl vyprávět), ale zas jich není tolik, aby mělo smysl kvůli nim dělat speciální přílohu. Navíc by s itam každý chtěl přidat nějaké svoje slovo a těžko by se rozhodovalo, co je slang apod. a co celorepublikově užívané.

Autor: MartinK | 12.02.2019 12:34 | Reagovat
Předmět: Re: úchyt

Dobrý den,
úchyt je v českém scrabblu neplatný a žádný (raději ještě jednou: ŽÁDNÝ) člen asociace ho tam nemůže jen tak “přidat”. Scrabble slovník se skládá z jasně definovaných akademických knižních pramenů (jejich seznam viz na http://scrabble.kamenice.sweb.cz/01f.htm pod nadpisem “Pro ověřování delších slov, složených z deseti až patnácti písmen, slouží tyto další PRAMENY:”) a jakékoli jiné slovo už by šlo mimo tyto prameny, nebylo by je tedy kde zpětně dohledat (zdroj, který je pouze internetový, by byl pro potřeby scrabblu – nejen turnajového, ale i domácího – značně nepraktický), a kdyby každý český hráč scrabblu jen tak přišel s nějakým slovem, který chce do slovníku přidat (jen si to představte), vznikl by značný chaos. Slovník už by nebyl tím, čím je – objektivním (a už vůbec ne akademickým) zdrojem pro konzultaci ohledně sporných slov.
“Úchať " je v českém scrabblu ROVNĚŽ neplatné slovo (zřejmě proto “nikdo neví, co znamená”), ve slovníku scrabble tedy rozhodně “nefiguruje” (a to ani ve slovenském, nevím, kde jste naň a na jeho údajnou platnost přišla).
“Scrabble slovník by v každém případě měl obsahovat běžně užívaná spisovná česká slova, která jsou Ústavem pro jazyk český uznaná.” Však také obsahuje. Proč by jinak jeho hlavními prameny byly Slovník spisovné češtiny, sedmisvazkový Slovník spisovného jazyka českého a Akademický slovník cizích slov?

Autor: Tom | 11.02.2019 11:10 | Reagovat
Předmět: úchyt

Dobrý den, hádlai jsme se o slovo “úchyt”
Ústav pro jazyk český Akademie věd toto slovo uvádí ve své příručce jako podstatné jméno rodu mužského.
Zařaďte ho proísm do slovníku pro scrable.
Když může ve slovníku scrabble figurovat slovo "úchať ", které nikdo neví co to znamená a jestli teda víte , co to znamená, takby mě to zajímalo. Scrabble slovník by v každém případě měl obsahovat běžně užívaná spisovná česká slova, a která jsou Ústavem pro jazyk český uznaná.
Děkuji.
Ivana

Autor: Ivana | 10.02.2019 16:13 | Reagovat