13. 07. QT Pardubice Info Přihlášení Přihlásit
07. 09. T Třinec Info
14. 09. QT Brno Info Přihlášení

Sněm ČAS

proběhne v sobotu 11. ledna 2014 v Archivu hl. m. Prahy, Archivní 6, Praha 4

Předpokládaný časový průběh sněmu

 • 11:15 – 11:30 prezence účastníků
 • 11:30 – zahájení sněmu
 • 11:30 – 15:00 jednání sněmu
 • 15:00 – 15:15 přijetí usnesení
 • 15:30 – ukončení sněmu

Žádáme zájemce o účast na Sněmu ČAS, aby potvrdili svou účast na adresu výboru ČAS nejpozději do 9. ledna 2014 buď mailem (cas@email.cz) nebo jakýmkoli jiným způsobem některému z členů výboru ČAS. Upozorňujeme, že nutnou podmínkou uplatnění hlasovacího práva na Sněmu ČAS je členství v ČAS v den konání sněmu.

Upozorňujeme účastníky, že časový průběh jednání sněmu se může (a pravděpodobně i bude) přizpůsobovat aktuálnímu průběhu jednání sněmu – tj. je možné jak dřívější ukončení sněmu v případě hladkého projednání všech bodů programu sněmu, tak i prodloužení jednání sněmu v případě rozsáhlých diskusí k projednávaným bodům.

Návrh programu jednání sněmu

 1. Zvolení potřebných orgánů (komise mandátová, návrhová, zapisovatel, skrutátoři, …)
 2. Sdělení o usnášeníschopnosti sněmu
 3. Projednání a schválení programu jednání sněmu ČAS
 4. Zpráva o činnosti ČAS v uplynulém roce
 5. Zpráva o hospodaření ČAS v uplynulém roce
 6. Návrh rozpočtu ČAS na rok 2014
 7. Zpráva o jednáních se sponzory a o možnostech a způsobu čerpání sponzorské podpory
 8. Stanovy ČAS a Jednací řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li
 9. Systém soutěží sezóny 2014
  • A. Mistrovství republiky jednotlivců
   • systém kvalifikace na finálový turnaj MR
   • počet kvalifikačních turnajů MR (výběr turnajů, termínová listina)
   • počet hráčům započítávaných výsledků
   • finálový turnaj MR (systém, pořadatel, místo a termín konání)
  • B. Mistrovství republiky juniorů
   • stanovení věkové hranice
   • systém kvalifikace na finálový turnaj
   • finálový turnaj a vlastní finále MRJ (systém, pořadatel, místo a termín konání)
  • C. Liga družstev
   • systém soutěže
   • počet hracích dnů, místo a datum konání
  • D. Mistrovství republiky dvojic
  • E. Další soutěže podle návrhů pořadatelů
   • Východ x Západ
 10. Pravidla přípustnosti slov – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li
 11. Soutěžní řád – projednání úprav, doplňků a upřesnění – budou-li
 12. Různé
 13. Volby do výboru ČAS
 14. Návrh usnesení
 15. Přijetí usnesen