Olympijský turnaj v opisovaném scrabblu - tahy ideálního hráče

      Z         R            
      L   N E P U Ď          
S   J A (K) Ý   O P            
C (H) O Ť       H O V          
H R     M E K O T Á Š        
O D   Ž Í Ň   Z   G          
P É           E C U         V
N     V       N E S V Ě Ř M E
A     Ý     B Y S         I  
      S     Ů             X  
      K     H R Á Č I        
  B   A       O J            
  U Š T Ě K A T I       Ó M  
  F           N     C Ú D Y  
  A   T Ř Í D Í L N É     L I

 

      Ideální hráč                  
tah deska písmena sloupec řádek směr slovo kolmá slova písmena v pořádku poloha v pořádku slovo v pořádku ověření správné body
1                                      O              H              O              Z              E              N              Y                                                                                                 YZNEOHO H 3 svisle OHOZENY   1 1 1 1 74
2                                      O              H           MEKOTÁŠ           Z              E              N              Y                                                                                                 KTMÁEŠH E 5 vodorovně MEKOTÁŠ   1 1 1 1 48
3                                      O              H           MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z              E              N              Y                                                                                                 HŮŇŽTÍB D 6 vodorovně ŽÍŇ +MÍ+EŇ 1 1 1 1 47
4                                      O              H           MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z              E              N             BY             Ů              H                                                                    HŮTBGRÍ G 9 svisle BŮH +BY 1 1 1 1 20
5                                      O              H           MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z              E              N             BY             Ů              HR              O              T              N              Í       TGRÍVNO H 11 svisle ROTNÍ +HR 1 1 1 1 24
6                                      O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HR              O              T              N              Í       GVÉŘUSL J 4 svisle VÁGUS   1 1 1 1 21
7                                      O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HR              O              T              N          TŘÍDÍLNÉ    ÉŘLDÍNT D 15 vodorovně TŘÍDÍLNÉ   1 1 1 1 66
8                     NEPUĎ            O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HR              O              T              N          TŘÍDÍLNÉ    NCAUĎEP F 2 vodorovně NEPUĎ +POHOZENY 1 1 1 1 42
9                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HR              O              T              N          TŘÍDÍLNÉ    CAAĚÝ?J C 3 vodorovně JA(K)Ý +NÝ 1 1 1 1 19
10                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HR              O         ŠTĚKAT              N          TŘÍDÍLNÉ    CAĚTČŠK C 13 vodorovně ŠTĚKAT   1 1 1 1 24
11                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HRÁČI           O         ŠTĚKAT              N          TŘÍDÍLNÉ    CČDMISÁ G 11 vodorovně HRÁČI   1 1 1 1 20
12                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N S           BY             Ů              HRÁČI           O         ŠTĚKAT              N  CÚDY    TŘÍDÍLNÉ    CDMSEYÚ K 14 vodorovně CÚDY +CÉ 1 1 1 1 25
13                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N SVĚŘME      BY             Ů              HRÁČI           O         ŠTĚKAT              N  CÚDY    TŘÍDÍLNÉ    MSEŘOVĚ J 8 vodorovně SVĚŘME   1 1 1 1 45
14                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N SVĚŘME      BY             Ů              HRÁČI           O         ŠTĚKAT    ÓM        N  CÚDY    TŘÍDÍLNÉ    SOBAÓMU M 13 vodorovně ÓM +ÓD+MY 1 1 1 1 38
15                     NEPUĎ       JAkÝ O              H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N SVĚŘME      BY             Ů              HRÁČI     B     O        UŠTĚKAT    ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    SOBAUFC B 12 svisle BUFA +UŠTĚKAT 1 1 1 1 35
16                     NEPUĎ       JAkÝ O       ChOŤ   H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            N SVĚŘME      BY             Ů              HRÁČI     B     O        UŠTĚKAT    ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    SOCŤSN? A 4 vodorovně C(H)OŤ +JO+AŤ 1 1 1 1 43
17                     NEPUĎ       JAkÝ O       ChOŤ   H V         MEKOTÁŠ       ŽÍŇ Z G            E U            NESVĚŘME      BYS            Ů              HRÁČI     B     O        UŠTĚKAT    ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    SSNKOEH I 8 svisle ES +NESVĚŘME+BYS 1 1 1 1 24
18                     NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      E U     N      NESVĚŘMEA     BYS            Ů              HRÁČI     B     O        UŠTĚKAT    ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    SNKOHPA A 3 svisle SCHOPNA   1 1 1 1 27
19                     NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      E U     N      NESVĚŘMEA     BYS            Ů              HRÁČI     B     OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    KIÝDJSA I 11 svisle ÁJI +OJ+UŠTĚKATI 1 1 1 1 24
20                     NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      E U     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS         S  Ů           K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    KÝDSAVC D 8 svisle VÝSKAT   1 1 1 1 20
21    Z              L NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      E U     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS         S  Ů           K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    DCLIZRR D 1 svisle ZLAŤ   1 1 1 1 13
22    Z              L NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      E U     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    DCIRRLX N 8 svisle MIX   1 1 1 1 33
23    Z              L NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      ECU     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ    DCRRLOV H 7 vodorovně ECU +CES 1 1 1 1 13
24    Z              L NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     H   MEKOTÁŠ    O  ŽÍŇ Z G     P      ECU     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ  LI DRRLVOI N 15 vodorovně LI +MYL 1 1 1 1 11
25    Z              L NEPUĎ     S JAkÝ O       ChOŤ   H V     HR  MEKOTÁŠ    OD ŽÍŇ Z G          ECU     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ  LI DRRVOPÉ B 4 svisle (H)RDÉ +HR+OD+PÉ 1 1 1 1 18
26    Z    R         L NEPUĎ     S JAkÝ OP      ChOŤ   HOV     HR  MEKOTÁŠ    OD ŽÍŇ Z G          ECU     N  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ  LI RVOP I 1 svisle RUPOT +OP+HOV 1 1 1 1 14
27    Z    R         L NEPUĎ     S JAkÝ OP      ChOŤ   HOV     HR  MEKOTÁŠ    OD ŽÍŇ Z G          ECU    VN  V   NESVĚŘMEA  Ý  BYS    I    S  Ů      X    K  HRÁČI     B A   OJ       UŠTĚKATI   ÓM  F     N  CÚDY  A TŘÍDÍLNÉ  LI V O 7 svisle VE   1 1 1 1 2
            100,00%           790

Průměr 29 bodů na tah; do 20. tahu včetně dokonce 36 bodů na tah!


© 2002 Česká asociace Scrabble