Jarní Scrabble v Brně

 

 Datum a místo akce :

     Neděle 12.května 2002, Základní škola Kneslova 28, Brno.

 

Náplň akce:

Akce se skládá ze tří na sobě nezávislých částí:

·         1.kvalifikační turnaj na Pohár v opisovaném Scrabble

·         Turnaj v řešení Scrabble-úlohy

·         Simultánní zápas P.Kaňovského proti dalším hráčům

 

Doprava na místo akce:

 Pokud pojedete autobusem, přijedete buď k hotelu Grand v těsné blízkosti hlavního  vlakového nádraží, nebo na autobusové nádraží Zvonařka, odkud se dostanete pěšky  nebo libovolnou tramvají (2 zastávky) opět na hlavní nádraží.  Z hlavního nádraží pojedete libovolným trolejbusem směr Židenice tři zastávky. Vystoupíte na zastávce Spáčilova,. kde odbočíte doprava, půjdete ulicí Spáčilova stále rovně, odbočíte doleva na ulici Húskova a po této ulici již dojdete na ulici Kneslova. Celá cesta od zastávky do školy trvá přibližně 5 minut.

 

Časový harmonogram:

      8:30 -   9:00  prezentace

      9:00 - 13:00 turnaj v opisovaném Scrabble

                 9:00 -  9:30     zahájení, vysvětlení pravidel

                 9:30 - 10:15    první třetina partie (1.-10.kolo)

               10:15 - 10:30    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

               10:30 - 11:15    druhá třetina partie (11.-20.kolo)

               11:15 - 11:30    přestávka na občerstvení a zveřejnění výsledků

               11:30 - 12:15    poslední třetina partie (21.kolo- závěr)

               12:15 - 12:45    zkontrolování výsledků 1.partie, řešení námitek

               12:45 - 13:00   vyhlášení výsledků , řešení případných závěrečných protestů

     13:00 – 14:00 přestávka na oběd

     14:00 – 17:00 turnaj v Scrabble- úloze

            14:00 - 14:20   zahájení, vysvětlení pravidel

               14:20 - 14:30  vylosování zadání

               14:30 - 16:00  soutěž

               16:00 - 16:45  vyhodnocení soutěže

               16:45 - 17:00  vyhlášení výsledků, řešení případných závěrečných protestů

       17:00 – 17:30 přestávka na občerstvení

       17:30 – 20:30 simultánní zápas

 

Přihlášky: Na všechny části je nutné se přihlásit nejpozději do úterý 7.května 2002 a to buď písemně na adrese Petr Kaňovský, Letovická 10, Brno 62100, telefonicky na čísle 0732/280773 nebo emailem na adrese pkanovsk@math.muni.cz

 

Startovné: Při účasti na jedné části 150 KČ, při účasti na dvou nebo všech tří částech 250 KČ. Peníze stačí uhradit na místě turnaje.

 

Turnaj v opisovaném Scrabble:

Turnaj proběhne zcela podle hracího řádu pro turnaje v opisovaném Scrabble, turnaj se skládá z jedné partie. Výsledky turnaje budou započteny do kvalifikace na Pohár v opisovaném Scrabble.

 

Turnaj v řešení Scrabble-úlohy:

Turnaj proběhne způsobem známým z kvalifikací na turnaje ČASu konaných v roce 1999. Bude vylosováno sedm zásobníků, ze kterých hráči pomocí sedmi tahů sestaví co nejlépe ohodnocené řešení.

 

Simultánní zápas:

Zápas proběhne tak, že P.Kaňovský sehraje partie proti svým soupeřům podle pravidel ČAS, jen s několika technickými úpravami. Maximální počet soupeřů je 15, v případě vyššího zájmu dostanou přednost dříve přihlášení hráči. Předpokládá se, že P.Kaňovský odehraje jedno kolo proti všem soupeřům během přibližně 10 minut a časový limit pro celou partii bude 150 minut. Podrobnější pravidla budou účastníkům zaslána předem