Organizační pravidla pro turnaj v opisovaném scrabblu

Tato pravidla vznikla jako součást propozic prvního turnaje v opisovaném scrabblu pod hlavičkou ČAS, který proběhl před sněmem 7.4.2001 v Praze. Později jsem k nim doplňoval další body, které jsem považoval za rozumné. Pravidla zatím nejsou závazná pro jiné turnaje.

 1. Vylosovaná písmena a aktuální stav na desce budou zobrazeny na tabuli v čele hrací místnosti. Kromě toho každý hráč dostane partiář, kde si bude moci zakreslovat aktuální stav a zapisovat své tahy pro svou potřebu.
 2. Hráč nesmí mít u sebe nic kromě psacích potřeb, lístečků na zápis tahů, partiáře a případně též desky scrabble s písmeny, pokud si na turnaj přinese vlastní. Nesmí mít zejména žádné jazykové prameny, ale ani vlastní listy na poznámky - není možné kontrolovat, že si na nich nepřinesl tahák. K poznámkám slouží volné místo na partiáři.
 3. Doba na jeden tah je stanovena na 3 minuty.
 4. Omezen bude i čas na celou partii, a to nejvýše na 2,5 hodiny (přesněji sdělíme na místě).
 5. Tahy odevzdané po limitu nebudou vůbec vyhodnocovány. Vyhodnocovány nebudou ani tahy, které neobsahují všechny náležitosti (identifikace hráče, číslo kola, hlavní slovo, pozice a směr, počet bodů).
 6. Nebude platit kdysi obvyklá konvence, že pozice slova začínající písmenem (např. H8) značí, že slovo je položeno svisle, zatímco pozice začínající číslem (např. 8H) značí slovo položené vodorovně. Jedním z důvodů je i fakt, že novější scrabblové desky mají prohozená písmena a čísla. Na turnaji se bude používat nová notace, kde písmena označují řádky a čísla sloupce. Toto značení uvidí hráči ve svých partiářích i na tabuli. Směr hráči označí písmenem V (vodorovně) nebo S (svisle). Umístění tedy musí obsahovat 3 náležitosti: písmeno A-O, označující řádek prvního písmene hlavního slova, číslo 1-15 označující sloupec tohoto písmene, a písmeno V nebo S, označující směr položení slova. Lístečky, na kterých jeden z těchto údajů bude chybět, nebudou vyhodnocovány.
 7. Na čitelnosti lístečků s tahy fundamentálně závisí výsledky hry. Proto mohou být vyřazeny i lístečky, na kterých bude škrtáno (zejména ve slovech), nebo na nich bude uvedeno více než jedno slovo (není dovoleno uvádět ani vedlejší slova téhož tahu!) Pro případ, že se splete, dostane každý hráč omezený počet náhradních lístečků.
 8. Slova se budou psát tiskacími písmeny, každé písmeno do zvláštního pole jako na daňovém přiznání. Pozor na odlišení O a D, J a I, C a L atd. Jste-li zvyklí psát I s ocáskem jako J, zapomeňte na to. Při identifikaci toho, co jste napsali, bude mít pravdu rozhodčí.
 9. Písmeno nahrazené žolíkem můžete uvést do závorky. Pokud tak neučiníte, počítač při vyhodnocování vašeho tahu nahradí žolíkem první vámi použité písmeno, které jinak není k dispozici. Může to však mít vliv na počet bodů ve slovech, kde se takové písmeno vyskytuje vícekrát (a jedno k dispozici máte, zatímco druhé musíte nahradit žolíkem). Například K(O)LO a KOL(O) nemusí být totéž, pokud pod jedním O leží prémiové pole.
 10. Rozhodčí může na desku položit nejlepší tah, o kterém se dozví, i když ho nevymyslel bodovaný hráč (nebo ho vymyslel, ale nadhodnotil si body). Může to být tah, který mimo soutěž vymyslel některý z rozhodčích, nebo který vygeneroval počítač. Všechna položená slova musí být nicméně přípustná. Naopak pokud některý z hráčů vymyslel nejlepší tah, ale podhodnotil si body, takže rozhodčí včas nezjistí, že tento tah je nejlepší, tah nemusí být použit.
 11. Jako nouzové řešení pro případ časové tísně má rozhodčí dokonce právo položit tah, který není nejlepší, avšak je to nejlepší tah, který pro danou situaci vygeneruje počítačový program. Toto pravidlo umožňuje rozhodčímu, aby si průběh celé partie připravil dopředu. Povolené jsou programy, jejichž slovníky obsahují alespoň pětipísmenný slovník Petra Vetešníka. V každém případě musí být překontrolována přípustnost všech slov v počítačem navrženém tahu.
 12. Losování písmen může (ale nemusí) být provedeno elektronicky, případně s prevencí nedostatku souhlásek a samohlásek (takže nikdy nedojde k výměně podle herního pravidla 5).
 13. Po skončení partie vyvěsí rozhodčí seznam tahů všech hráčů. Hráči dostanou omezený čas (předpokládá se asi 10-20 minut) na kontrolu, vznášení protestů proti vyhodnocení svých tahů či proti přípustnosti tahů ostatních.
 14. Přípustnost hráči položených slov. Přípustnost slov v nejlepším tahu ověřuje rozhodčí před položením tahu na desku. Přípustnost slov do pěti písmen v ostatních tazích bude prověřována automaticky s pomocí Vetešníkova slovníku (po partii se mohou hráči proti takovému rozhodnutí o neplatnosti slova odvolat k rozhodčímu, který ověří přípustnost v (tištěném) Slovníku ČAS). Přípustnost ostatních slov může být napadena rozhodčími a po vyvěšení tahů po partii i ostatními hráči a diváky. Slovo, které nebylo napadeno, se považuje za přípustné. Proti rozhodnutí rozhodčího o přípustnosti napadeného slova není odvolání.

© 2001 Česká asociace Scrabble