Martin
Hrubý
469     Břetislav Basta 284    
písmena slovo   body písmena slovo   body
           
TÚCOVVR ÚCTO 18 18 PASEHZŠ ŠACH 17 17
VVRÁYGO RÁGY 29 47 PSEZÉÍA GÉZ 20 37
VVOBTEŘ TVOŘE 27 74 PSEÍASÝ SÝPE 19 56
VBKOLOĚ BLOKOVĚ 67 141 ÍASDMFN FANTÍM 39 95
UPPŠMKI ŠKUMPO 24 165 SDXŤOAĚ DOX 32 127
PILUĎIA PUĎ 36 201 SŤOAĚYÓ USŤ 24 151
ILIA?TI MI 7 208 OAĚYÓÝC výměna CĚÓÝ   151
LIA?TIŽ TĚŽ 16 224 OAYSERE LEPY 16 167
LIA?IUÝ LÝKA 17 241 OASREVÍ VÍRA 22 189
I?IUJDŘ (O)DSIŘUJI 86 327 OSEMŮŇN 13 202
NNREDJV NEFANTÍM 42 369 SEMŮNOÁ MEŠŮ 11 213
NRDJVÉÍ 27 396 SENOÁČH ČOUHÁ 39 252
NRDVÍÓA DRAVÍ 30 426 SENBHNĚ SBĚH 15 267
NÓCISZ? CIS 16 442 ENNLKCT SBĚHL 24 291
NÓZ? (O)ZÓN 20 462 ENNKCT      
               
               
               
               
               
       
závěr     7       -7
CEKEM     469       284
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A D             Č         C I S
B R             O   S B Ě H L  
C A   (O) D S I Ř U J I          
D V O Ň   Ý     H       Š      
E Í       P     Á   L Ý K A    
F   (O)   M E Š Ů         U S Ť  
G   Z       A           M I   J
H N Ó     Ú C T O   D   P   T É
I E N       H   B L O K O V Ě  
J F   R Á G Y     E X       Ž  
K A       É       P U Ď        
L N       Z     V Y            
M T V O Ř E     Í              
N Í             R              
O M             A