Břetislav Basta 369 Martin Hrubý 293  
písmena slovo body body písmena slovo body body
             
IAAECÍX EXA 24 24 MÓOŘTŮI MIXŮ 22 22
CÍIAŇÉY 22 46 ÓOŘTVŠN TÓNŮ 22 44
ŇYÍIAJU UJÍ 20 66 VŠOŘHNU ŘVI 13 57
ŇYIAKMJ MIŇ 30 96 ŠOHNULÁ HOŠU 25 82
KAJYLIK JIKLY 22 118 NLÁZRDÍ RÁZNÍ 23 105
KAUSAĎA NASAĎ 28 146 LDÝEŽYA LÍŽE 35 140
UKAÁŤŘT ŘIŤKA 36 182 DÝYAÚPZ ÚZKÝ 34 174
ÁTUDĚMO MÁTO 25 207 DYAPSI? ÚPAD 24 198
DĚÁUVEV VODĚ 12 219 YSI?HGH výměna YHGH   198
VEÁUFOT TUF 25 244 SI?VĚCN SVINĚ 24 222
OVEÁDBK BEKÁ 39 283 ?ĚCESOS DĚS 5 227
DOVHYBR HÁB 7 290 ?CEOSNE SRÁZNÍ 11 238
YRDOVOÉ KORDOVÉ 26 316 ?CEONEC NOC 19 257
YŠLOPR? LIŠ 11 327 ?CEEHÍČ ČÍ 17 274
OPRY?ÝT PORÝT(I) 31 358 ?CEEHGN GEN 24 298
YP TYPY 6 364 ?CEH      
               
               
               
               
           
závěr     5     -5 -5
CEKEM     369     293 293
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A               S       M     L
B               V   S R Á Z N Í
C             L I Š   U T   A Ž
D           H   N     J O   S E
E         V O D Ě   C Í   T A  
F           Š     M É     U Ď  
G           U Ř V I       F   H
H               E X A   B E K Á
I     Ř     T Ó N Ů         O B
J   J I K L Y     M I Ň     R  
K     Ť     P               D  
L Ú Z K Ý   Y             N O  
M P   A                   O V  
N A     Č         G E N   C É  
O D Ě S Í       P O R Ý T (I)