ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
    ČESKÉ ASOCIACE SCRABBLE
        ZA ROK 2010
                za období od 1.1.2010 do 31.12.2010
POČÁTEČNÍ STAV 63 193,65
HOTOVOST 3 262,00
ÚČET 59 931,65
PŘÍJMY 108 017,62
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2010 21 650,00
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2011 4 100,00
STARTOVNÉ LIGA 7 200,00
ÚROKY Z BANKOVNÍHO ÚČTU 67,62
NADACE P.Burdy 4 400,00
MATTEL 70 000,00
ubytování hostů MR 600,00
VÝDAJE 111 390,00
LIGA 2009 1 307,00
LIGA 2010 12 566,00
PROVOZNÍ NÁKLADY 2 841,00
MR 2010 68 854,00
MR 2010 páry 3 394,00
MR 2010 junioři+Západ v Východ 3 000,00
WEBMASTER 2009 6 000,00
WEBMASTER 2010 12 000,00
SNĚM 2010 528,00
ASISTENT P.Burdy 900,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -3 372,38
KONEČNÝ STAV 59 821,27
HOTOVOST 3 023,00
ÚČET 56 798,27