Pozvánka na zasedání Technické komise ČASVážení Scrabblisté,

zvu vás tímto na zasedání Technické komise ČAS, které se stejně jako v minulých  letech  koná  formou  mailové konference na Pandoře. Vyzývám vás,  abyste do 24.10.2010 včetně podávali návrhy na změny v soutěžním řádu, jednacím řádu a v systému soutěží, v následujícím týdnu pak bude vypsáno  hlasování  o  došlých  návrzích.  Návrhy,  které  v hlasování uspějí, budou rozesílány všem členům ČAS v příloze pozvánky na sněm.

Martin Vacek
člen Výboru ČAS

Technické podrobnosti:
Konference má název Technická komise ČAS a je vedena  na serveru Pandora.cz. Pokud jste byli členy TK již v minulých
letech,  nemusíte  se  znovu  registrovat.  Ostatní  se musí pro odběr diskusních    příspěvků    zaregistrovat,    návod    je   uveden   na
http://pandora.idnes.cz/help_subscribe.php.  Každý  (i  neregistrovaný uživatel)   může   zasílat   své   příspěvky   do   komise   na   mail technickakomise@pandora.cz.   Neregistrovaní  si  příspěvky  ostatních mohou přečíst na webu.