ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ TECHNICKÉ KOMISE ČAS (TK)

 

Technická  komise  ČAS, jejíž zasedání uskutečnilo na přelomu října a
listopadu   2009  formou  mailové  konference,  se  shodla  na  těchto
připomínkách,  týkajících se způsobu hodnocení kvalifikačních turnajů:

 

1)       namísto  dosud  používaného  hodnocení  známkami  "jako  ve škole"
doporučuje  TK  přejít  na hodnocení slovní, kdy ke každému turnaji by
byl  zveřejňován  výčet  zjištěných  nedostatků.

2)       na  hodnocení by se mělo podílet více lidí, než jen jeden nebo dva
komisaři  (jak  tomu bylo dosud). Bylo by např. možné svěřit hodnocení
přímo účastníkům daného turnaje.

 

Martin Vacek
koordinátor TK