26. 10. QT Praha Info Přihlášení Přihlásit
27. 10. MR2 Praha Info Přihlášení Přihlásit
23. 11. MR Praha Info

Usnesení sněmu ČAS

11. ledna 2014, Praha, Chodov (Archiv HM Prahy)

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2013
 • návrh rozpočtu na rok 2014
 • systém soutěží 2014

Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2013
 • zprávu o jednáních se sponzory
 • bere na vědomí změny v Novexu
 • na vědomí nový Občanský zákoník a dává výboru za úkol zjistit do příštího sněmu dopady, které bude mít na ČAS

Sněm zvolil nový pětičlenný výbor ve složení:

 • Pavel Vojáček
 • Petr Kuča
 • Zbyněk Burda
 • Marek Lašťovka
 • Barbora Hrůzová

Jako náhradníci byli zvoleni Martin Daněk a František Růžička.

Usnesení vypracoval:

Pavel Vojáček

Hlasování:

 • Pro: 15
 • Proti 0
 • Zdrželi se: 0