01. 06. QT Hradec Králové Info Přihlášení Přihlásit
02. 06. LIGA Hradec Králové Info
22. 06. QT Kroměříž Info Přihlášení

Usnesení sněmu ČAS

11. ledna 2014, Praha, Chodov (Archiv HM Prahy)

Sněm ČAS schvaluje:

 • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2013
 • návrh rozpočtu na rok 2014
 • systém soutěží 2014

Sněm ČAS bere na vědomí

 • zprávu o činnosti ČAS v roce 2013
 • zprávu o jednáních se sponzory
 • bere na vědomí změny v Novexu
 • na vědomí nový Občanský zákoník a dává výboru za úkol zjistit do příštího sněmu dopady, které bude mít na ČAS

Sněm zvolil nový pětičlenný výbor ve složení:

 • Pavel Vojáček
 • Petr Kuča
 • Zbyněk Burda
 • Marek Lašťovka
 • Barbora Hrůzová

Jako náhradníci byli zvoleni Martin Daněk a František Růžička.

Usnesení vypracoval:

Pavel Vojáček

Hlasování:

 • Pro: 15
 • Proti 0
 • Zdrželi se: 0