26. 10. QT Praha Info Přihlášení Přihlásit
27. 10. MR2 Praha Info Přihlášení Přihlásit
23. 11. MR Praha Info

Usnesení sněmu ČAS

 1. ledna 2013, Praha, Chodov

 • Sněm ČAS schvaluje:
  • zprávu o hospodaření ČAS v roce 2012
  • návrh rozpočtu na rok 2013
  • systém soutěží 2013 (podrobnosti viz příloha)
 • Sněm ČAS bere na vědomí
  • zprávu o činnosti ČAS v roce 2012
  • zprávu o jednáních se sponzory

Usnesení vypracoval: Pavel Vojáček

Hlasování:

 • Pro: 19
 • Proti 0
 • Zdrželi se: 0

Příloha A. -- kvalifikační turnaje MR 2013

č, Datum Místo Pořadatel
1 27.1. Dolní Břežany Marek Lašťovka
2 16.2. Praha Pavel Vojáček
3 24.3. Přerov Jaroslav Biolek
4 20.4. Nový Jičín Dana Závadová
5 11.5. Kroměříž Radek Mannheim
6 25.5. Hradec Králové Zbyněk Burda
7 22.6. Tábor Jiří Matějček
8 13-14.7. Pardubice Petra Kučová
9 17.8. Kadaň Viktor Hagenhofer
10 14.9. Brno Martina Iliasová
11 5.10. Babice Pavel Palička
12 2.11. Praha Pavel Vojáček

Příloha B. Liga 2013

 • prvý hrací den – Praha, 17.2. 2013
 • další podle dohody ligových kapitánů